Cart

Relay áp suất (role áp suất) có chức năng bảo vệ áp suất hệ thống an toàn và vận hành thiết bị máy móc dựa vào thay đổi của áp suất.

Showing 1–16 of 21 results

Relay áp suất DANFOSS KPI35 auto (Poland)

1,450,000
0 review(s)

1,450,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất DANFOSS KPI35 auto (Poland)

1,450,000
0 review(s)
 • Áp suất hoạt động: -0.2 ~ 8.0 bar
 • Diff dễ dàng điểu chỉnh chính xác trong phạm vi: 0.5 ~ 2.0

1,450,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất dầu SAGINOMIYA ONS-C106XQ5

2,900,000
0 review(s)

2,900,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất dầu SAGINOMIYA ONS-C106XQ5

2,900,000
0 review(s)

ONS-C106XQ5 thiết bị đáng tin cậy dùng để bảo vệ sự cố về dầu máy nén lạnh.

2,900,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đôi DANFOSS KP15A (Poland)

0
0 review(s)
 • Với 2 dãy hoạt động thấp và cao tiện lợi cho lắp đặt
 • Đầu ren Inox đặc biệt phù hợp cho môi chất NH3

Relay áp suất đơn Autosigma HS-203

369,000
0 review(s)

369,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-203

369,000
0 review(s)
 • Áp suất hoạt động: 0 ~ 3.0 bar
 • Diff : 0.25 ~ 1.5 bar

369,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-206

320,000
0 review(s)

320,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-206

320,000
0 review(s)
 • Ngưỡng áp suất: -0.6 ~ 6.0 bar
 • Diff: 1 ~ 4.0 bar;

320,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-210

340,000
0 review(s)

340,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-210

340,000
0 review(s)
 • Ngưỡng áp suất: 1 ~ 10 bar
 • Diff: 1 ~ 4 bar

340,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-220

380,000
0 review(s)

380,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-220

380,000
0 review(s)
 • Ngưỡng áp suất: 5 ~ 20 bar
 • Diff: 2 ~ 5 bar

380,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-230

329,000
0 review(s)

329,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-230

329,000
0 review(s)
 • Ngưỡng áp suất: 5 ~ 30 bar
 • Diff: 5 ~ 12 bar

329,000 Thêm vào giỏ

Sale

Relay áp suất đơn DANFOSS KP36 auto India

840,000590,000
0 review(s)

840,000590,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn DANFOSS KP36 auto India

840,000590,000
0 review(s)

Đáp ứng cho ngưỡng áp suất tầm trung, nhanh chóng thành sự chọn lựa tin cậy trong ngành công nghiệp. Đặc biệt, không thể thiếu trong ngành PCCC

840,000590,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn DANFOSS KP5 Auto Poland

520,000
0 review(s)

520,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn DANFOSS KP5 Auto Poland

520,000
0 review(s)
 • Thiết bị kiểm tra áp suất cao
 • Ngưỡng áp suất: 8 ~ 32 bar
 • Auto reset

520,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn DANFOSS KP5 manual India

620,000
0 review(s)

620,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn DANFOSS KP5 manual India

620,000
0 review(s)
 • Loại thiết bị kiểm tra áp suất cao
 • Ngưỡng áp suất: 8 ~ 32 bar
 • Manual reset (reset tay) an toàn tuyệt đối cho hệ thống

620,000 Thêm vào giỏ

Sale

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C101X

1,400,0001,120,000
0 review(s)

1,400,0001,120,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C101X

1,400,0001,120,000
0 review(s)
 • SNS-C101X, thiết bị kiểm tra áp suất chất lượng cao từ SAGINOMIYA / Nhật.
 • Ngưỡng áp suất: -0.6 ~ 1.0 bar
 • Hệ thống vận hành an toàn nhất.

1,400,0001,120,000 Thêm vào giỏ

Sale

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C102X

1,400,0001,120,000
0 review(s)

1,400,0001,120,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C102X

1,400,0001,120,000
0 review(s)
 • SNS-C102X, thiết bị kiểm tra áp suất chất lượng cao từ SAGINOMIYA / Nhật.
 • Giúp hệ thống vận hành an toàn nhất

1,400,0001,120,000 Thêm vào giỏ

Sale

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C103X

1,200,000948,000
0 review(s)

1,200,000948,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C103X

1,200,000948,000
0 review(s)
 • SNS-C103X, thiết bị kiểm tra áp suất chất lượng cao từ SAGINOMIYA / Nhật.
 • Giúp hệ thống vận hành an toàn nhất

1,200,000948,000 Thêm vào giỏ

Sale

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C106X

1,200,000948,000
0 review(s)

1,200,000948,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C106X

1,200,000948,000
0 review(s)
 • SNS-C106X, thiết bị kiểm tra áp suất chất lượng cao từ SAGINOMIYA / Nhật.
 • Giúp hệ thống vận hành an toàn nhất

1,200,000948,000 Thêm vào giỏ

Sale

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C120X

1,200,000948,000
0 review(s)

1,200,000948,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn SAGINOMIYA SNS-C120X

1,200,000948,000
0 review(s)
 • SNS-C120X, thiết bị kiểm tra áp suất chất lượng cao từ SAGINOMIYA / Nhật.
 • Giúp hệ thống vận hành an toàn nhất

1,200,000948,000 Thêm vào giỏ