Hiển thị một kết quả duy nhất

Relay áp suất đơn Autosigma HS-203

369,000
0 đánh giá

369,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-203

369,000
0 đánh giá
  • Áp suất hoạt động: 0 ~ 3.0 bar
  • Diff : 0.25 ~ 1.5 bar

369,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-206

320,000
0 đánh giá

320,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-206

320,000
0 đánh giá
  • Ngưỡng áp suất: -0.6 ~ 6.0 bar
  • Diff: 1 ~ 4.0 bar;

320,000 Thêm vào giỏ

Sale

Relay áp suất đơn Autosigma HS-210

340,000299,000-12.1%
0 đánh giá

340,000299,000-12.1% Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-210

340,000299,000-12.1%
0 đánh giá
  • Ngưỡng áp suất: 1 ~ 10 bar
  • Diff: 1 ~ 4 bar

340,000299,000-12.1% Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-220

380,000
0 đánh giá

380,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-220

380,000
0 đánh giá
  • Ngưỡng áp suất: 5 ~ 20 bar
  • Diff: 2 ~ 5 bar

380,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-230

329,000
0 đánh giá

329,000 Thêm vào giỏ

Relay áp suất đơn Autosigma HS-230

329,000
0 đánh giá
  • Ngưỡng áp suất: 5 ~ 30 bar
  • Diff: 5 ~ 12 bar

329,000 Thêm vào giỏ