Xem tất cả 5 kết quả

Relay áp suất đơn Autosigma HS-203

369,000
0 đánh giá

Relay áp suất đơn Autosigma HS-203

369,000
0 đánh giá
  • Áp suất hoạt động: 0 ~ 3.0 bar
  • Diff : 0.25 ~ 1.5 bar

Relay áp suất đơn Autosigma HS-210

340,000
0 đánh giá

Relay áp suất đơn Autosigma HS-210

340,000
0 đánh giá
  • Ngưỡng áp suất: 1 ~ 10 bar
  • Diff: 1 ~ 4 bar

Relay áp suất đơn Autosigma HS-220

380,000
0 đánh giá

Relay áp suất đơn Autosigma HS-220

380,000
0 đánh giá
  • Ngưỡng áp suất: 5 ~ 20 bar
  • Diff: 2 ~ 5 bar

Relay áp suất đơn Autosigma HS-230

329,000
0 đánh giá

Relay áp suất đơn Autosigma HS-230

329,000
0 đánh giá
  • Ngưỡng áp suất: 5 ~ 30 bar
  • Diff: 5 ~ 12 bar
Hot

Relay áp suất đơn DANFOSS KP36 auto India

590,000
0 đánh giá

Relay áp suất đơn DANFOSS KP36 auto India

590,000
0 đánh giá

Đáp ứng cho ngưỡng áp suất tầm trung, nhanh chóng thành sự chọn lựa tin cậy trong ngành công nghiệp. Đặc biệt, không thể thiếu trong ngành PCCC