Bộ đếm - Counter

Bộ đếm – Counter

...

Xem tất cả 2 kết quả

Bộ đếm (counter) Autonics FS4-1P4

VAT1,760,000
0 đánh giá

Bộ đếm (counter) Autonics FS4-1P4

VAT1,760,000
0 đánh giá

Bộ đếm Autonics FS4-1P4 là dạng đòng hồ cơ, hiển thị 4 số, 1 ngõ điều khiển relay 3A.

Bộ đếm (counter) Autonics FX4S-1P4

VAT1,776,500
0 đánh giá

Bộ đếm (counter) Autonics FX4S-1P4

VAT1,776,500
0 đánh giá

Bộ đếm Autonics FX4S-1P4 là dạng đòng hồ cơ, hiển thị 4 số, 1 ngõ điều khiển relay 3A.