Cart

Chính sách quyền riêng tư

CongNghiepLanh.com cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả khách truy cập và sử dụng sản phẩm của CongNghiepLanh.com. Vui lòng đọc chính sách về quyền riêng tư sau đây để hiểu cách thức chúng tôi sử dụng và bảo vệ những thông tin do bạn cung cấp. Website này được thành lập và quản lý bởi Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Nguyễn Minh. Với mục đích làm tiện ích cho việc trao đổi hàng hóa cũng như phổ biến thông tin đến Quý khách hàng. Khi truy cập vào website này nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin của bạn theo các điều khoản của chính sách này.

Cookie

Chúng tôi lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Cookie mà chúng tôi có thể truy cập khi bạn vào trang web của chúng tôi trong tương lai. Việc này là để phân biệt bạn với những người dùng khác và cần thiết để bạn có thể sử dụng đầy đủ trang web này.

Khi tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Cookie.
Chúng tôi sử dụng những Cookie sau:

Cookie thực sự cần thiết: đây là những Cookie bắt buộc cho việc vận hành trang web của chúng tôi. Chúng gồm có, chẳng hạn, những Cookie cho phép bạn đăng nhập vào những khu vực bảo mật trên trang web, sử dụng giỏ mua hàng hoặc các dịch vụ thanh toán điện tử e-billing (nếu có). Chúng cũng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn trở lại trang web. Nhờ vậy chúng tôi có thể cá nhân hóa những nội dung dành cho bạn, chào đón bạn bằng tên và nhớ các tùy chọn của bạn (chẳng hạn lựa chọn về ngôn ngữ hoặc khu vực).

Cookie phân tích/hiệu suất: giúp chúng tôi nhận biết, đếm số khách truy cập và xem các trang bạn đã xem cũng như các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cải tiến trang web và nội dung quảng cáo hiển trị trên đó phù hợp hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này. Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (trong đó có các mạng lưới quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng web) cũng có thể sử dụng các Cookie và chúng tôi không thể kiểm soát được việc này.

Bạn chặn các Cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình cho phép bạn từ chối việc thiết lập tất cả hoặc một số Cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả Cookie (gồm cả những Cookie cần thiết) có thể bạn sẽ không truy cập được tất cả hoặc một phần trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Khi bạn truy cập, đăng ký hoặc xem thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ trên CongNghiepLanh.com, bạn có thể được đề nghị cung cấp những thông tin nhất định về bản thân gồm có tên, địa chỉ, email, số điện thoại của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin về cách bạn sử dụng trang web cũng như những thông tin về bạn từ các thông điệp bạn đăng lên trang web và các email hoặc thư bạn gửi cho chúng tôi.

Khi bạn mới đăng ký với CongNghiepLanh.com, địa chỉ email và mật khẩu của bạn trên CongNghiepLanh.com sẽ được thu thập, mã hóa và lưu lại trong cơ sở dữ liệu bảo mật của chúng tôi. Mật khẩu này sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ ai. Khi đồng ý với Điều khoản Dịch vụ của CongNghiepLanh.com và Chính sách về Quyền riêng tư này, bạn cho phép việc lưu dữ liệu này trong môi trường bảo mật với mục đích này.

Việc sử dụng thông tin của bạn

Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào những phần cụ thể trên trang web và vận hành dịch vụ CongNghiepLanh.com cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng và phân tích thông tin thu thập được để quản lý, hỗ trợ, cải tiến và phát triển hoạt động của doanh nghiệp.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để xây dựng công cụ mua hàng trực tuyến, việc mua hàng lần kế tiếp của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Đặc biệt, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ và tìm hiểu quan điểm của bạn về những dịch vụ cũng như thông báo về những thay đổi hoặc sự phát triển quan trọng đối với trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để thông báo về những sản phẩm và dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp mà có thể bạn quan tâm. Nếu bạn đổi ý về việc được liên hệ trong tương lai, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc thay đổi tùy chọn ở phần cài đặt tài khoản.
Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu thông tin về việc liên hệ này.

Đối với những nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như ảnh chụp và video (“Nội dung truyền thông”), tùy theo cài đặt tài khoản của bạn, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí bản quyền trên toàn cầu (“Giấy phép”) để sử dụng mọi Nội dung truyền thông mà bạn cung cấp có liên quan đến tài khoản của bạn cho mọi mục đích thương mại và phi thương mại bao gồm không hạn chế các ấn bản in, tài liệu thuyết trình, quảng bá và quảng cáo hoặc trên trang web của chúng tôi. Giấy phép này kết thúc khi bạn xóa Nội dung truyền thông hoặc tài khoản của bạn trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với những người khác và họ chưa xóa nó. Khi bạn xóa Nội dung truyền thông, nó được xóa theo phương thức tương tự như việc xóa sạch thùng rác trên máy tính. Tuy nhiện, bạn hiểu rằng nội dung được xóa có thể vẫn tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).

Việc tiết lộ thông tin của bạn

Thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trong các máy tính bảo mật của chúng tôi tại trung tâm máy chủ VDC và có thể được truy cập bởi hoặc cung cấp cho các nhân viên công ty làm việc thông qua các công cụ riêng của chúng tôi.  Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin tổng hợp được về việc sử dụng trang web cho các bên thứ ba, nhưng thông tin này sẽ không bao gồm thông tin có thể được sử dụng để xác định ra bạn.

Thông tin xác nhận việc bạn có tài khoản được đăng ký với chúng tôi hay không – theo địa chỉ email bạn đăng ký hoặc xác minh – sẽ được cung cấp công khai.

Trừ khi được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc phân phối bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp mà không có sự đồng ý của bạn.

Cuối cùng, nếu doanh nghiệp của chúng tôi tham gia vào một liên doanh hoặc được bán hay sáp nhập với một doanh nghiệp khác, thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho những đối tác kinh doanh hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền đề nghị chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn việc xử lý đó bằng cách thay đổi cài đặt tài khoản của bạn.

Trang web của chúng tôi có thể chứa những liên kết đến và từ các trang web của mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo và các bên liên kết của chúng tôi. Nếu bạn truy cập một liên kết dẫn đến trang web bất kỳ trong số đó, xin vui lòng lưu ý rằng những trang web này có chính sách về quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về những chính sách đó. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho những trang web đó.

Bảo mật và lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sử dụng những biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn không bị truy cập bởi những người không được phép và ngăn chặn việc xử lý trái phép, vô tình mất mát, tiêu hủy và tổn hại. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý hoặc theo như pháp luật yêu cầu.

Truy cập và cập nhật

Bạn có quyền xem các thông tin được lưu trữ về bạn và có thể đề nghị chúng tôi tiến hành bất kỳ thay đổi nào cần thiết để đảm bảo thông tin đó là chính xác và được cập nhật. Nếu bạn muốn làm việc này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay đổi với Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi

Mọi thay đổi với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng lên trang web và qua thông báo bằng email nếu phù hợp.

Liên hệ

Mọi ý kiến, truy vấn và yêu cầu liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn đều được hoan nghênh và nên được gửi ngay khi phát sinh qua email admin@congnghieplanh.com.