Relay - rờ le

...

Xem tất cả 3 kết quả

Đế rờ le (relay) IDEC SM2S-05D

VAT35,200
0 đánh giá

Đế rờ le (relay) IDEC SM2S-05D

VAT35,200
0 đánh giá

Đế rờ le (relay) IDEC SM2S-05D là dạng socket 8 chân dẹp, dòng 10A sử dụng cho các dòng relay RM2S, RU2S.

Đế rờ le (relay) IDEC SR2P-06A

VAT42,900
0 đánh giá

Đế rờ le (relay) IDEC SR2P-06A

VAT42,900
0 đánh giá

Đế SR2P-06A một sản phẩm thương hiệu IDEC – Mỹ là socket dạng 8 chân tròn.

Đế rờ le (relay) IDEC SY4S-05D

VAT42,900
0 đánh giá

Đế rờ le (relay) IDEC SY4S-05D

VAT42,900
0 đánh giá

Đế rờ le (relay) IDEC SY4S-05D là dạng socket 8 chân dẹp, sử dụng cho các dòng relay RU4S, RU42S, RY4S, RY42S, RY2KS, RM2S, GT5Y.