Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất, cảm biến chênh áp

...

Xem tất cả 2 kết quả

Cảm biến áp suất Huba 528.9010030411

VAT2,750,000
0 đánh giá

Cảm biến áp suất Huba 528.9010030411

VAT2,750,000
0 đánh giá

Cảm biến áp suất Huba 528.9010030411 (Pressure Sensor) là một Pressure Transmitter có ngưỡng áp suất hoạt động -1 bar đến 0 bar, ngõ ra 4 đến 20mA.

Cảm biến áp suất Huba 528.9110030411

VAT2,750,000
0 đánh giá

Cảm biến áp suất Huba 528.9110030411

VAT2,750,000
0 đánh giá

Cảm biến áp suất Huba 528.9110030411 (Pressure Sensor) là một Pressure Transmitter có ngưỡng áp suất hoạt động 0 bar đến 1 bar, ngõ ra 4 đến 20mA.