Phin lọc

Phin lọc gas, vỏ phin lọc gas, đá lọc

...

Xem tất cả 9 kết quả

Phin lọc Danfoss DML 163

220,000
0 đánh giá

Phin lọc Danfoss DML 163

220,000
0 đánh giá

Phin lọc Danfoss DML 163 được sử dụng để lọc sạch gas trong hệ thống lạnh, bảo vệ đường ống tránh khỏi cặn bã và hơi ẩm.

Phin lọc Danfoss DML 164

220,000
0 đánh giá

Phin lọc Danfoss DML 164

220,000
0 đánh giá

Phin lọc Danfoss DML 164 được sử dụng để lọc sạch gas trong hệ thống lạnh, bảo vệ đường ống tránh khỏi cặn bã và hơi ẩm.

Phin lọc Danfoss DML 304

420,000
0 đánh giá

Phin lọc Danfoss DML 304

420,000
0 đánh giá

Phin lọc Danfoss DML 304 được sử dụng để lọc sạch gas trong hệ thống lạnh, bảo vệ đường ống tránh khỏi cặn bã và hơi ẩm.