biến tần Hitachi

...

Xem tất cả 7 kết quả

Dùng bộ lọc

Biến tần Hitachi NES1-002LB

VAT2,695,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-002LB

VAT2,695,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-002LB ngõ vào 3 pha, ngõ ra 3 pha 220VAC. Công suất 0.2KW (¼ HP), xuất xứ Japan. Chế độ bảo hành 1 đổi 1.

Biến tần Hitachi NES1-002SB

VAT2,398,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-002SB

VAT2,398,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-002SB ngõ vào 1 pha, ngõ ra 3 pha 220VAC. Công suất 0.2KW (¼ HP), xuất xứ Japan. Chế độ bảo hành 1 đổi 1.

Biến tần Hitachi NES1-004LB

VAT2,882,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-004LB

VAT2,882,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-004LB ngõ vào 3 pha, ngõ ra 3 pha 220VAC. Công suất 0.4KW (½ HP), xuất xứ Japan. Chế độ bảo hành 1 đổi 1.

Biến tần Hitachi NES1-004SB

VAT2,519,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-004SB

VAT2,519,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-004SB ngõ vào 1 pha, ngõ ra 3 pha 220VAC. Công suất 0.4KW (½ HP), xuất xứ Japan. Chế độ bảo hành 1 đổi 1.

Biến tần Hitachi NES1-007SB

VAT2,530,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-007SB

VAT2,530,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-007SB ngõ vào 1 pha, ngõ ra 3 pha 220VAC. Công suất 0.75kW (1 HP), xuất xứ Japan. Chế độ bảo hành 1 đổi 1.

Biến tần Hitachi NES1-015SB

VAT3,410,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-015SB

VAT3,410,000
0 đánh giá

Biến tần Hitachi NES1-015SB ngõ vào 1 pha, ngõ ra 3 pha 220VAC. Công suất 1.5kW (2 HP), xuất xứ Japan. Chế độ bảo hành 1 đổi 1.