copeland thailand

...

Hiển thị một kết quả duy nhất

Dùng bộ lọc

Máy nén lạnh Copeland ZR108KC-TFD-522

VAT18,040,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR108KC-TFD-522

VAT18,040,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR108KC-TFD-522 có công suất 9 HP, xuất xứ Copeland Thailand. Được sử dụng trong điều hòa công nghiệp như giải nhiệt dây chuyền sản xuất, điều hòa nhà xưởng, …

Máy nén lạnh Copeland ZR125KC-TFD-522

VAT17,050,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR125KC-TFD-522

VAT17,050,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR125KC-TFD-522 có công suất 10 HP, xuất xứ Copeland Thailand. Được sử dụng trong điều hòa công nghiệp như giải nhiệt dây chuyền sản xuất, điều hòa nhà xưởng, …

Máy nén lạnh Copeland ZR144KC-TFD-522

VAT22,990,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR144KC-TFD-522

VAT22,990,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR144KC-TFD-522 có công suất 12 HP, xuất xứ Copeland Thailand. Được sử dụng trong điều hòa công nghiệp như giải nhiệt dây chuyền sản xuất, điều hòa nhà xưởng, …

Máy nén lạnh Copeland ZR190KC-TFD-550

VAT25,520,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR190KC-TFD-550

VAT25,520,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR190KC-TFD-550 có công suất 15 HP, xuất xứ Copeland Thailand. Được sử dụng trong điều hòa công nghiệp như giải nhiệt dây chuyền sản xuất, điều hòa nhà xưởng, …

Máy nén lạnh Copeland ZR61KC-TFD-522

VAT11,550,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR61KC-TFD-522

VAT11,550,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR61KC-TFD-522 có công suất 5.08 HP, xuất xứ Copeland Thailand. Được sử dụng trong điều hòa công nghiệp như giải nhiệt dây chuyền sản xuất, điều hòa nhà xưởng, …

Máy nén lạnh Copeland ZR81KC-TFD-522

VAT12,969,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR81KC-TFD-522

VAT12,969,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR81KC-TFD-522 có công suất 6.75 HP, xuất xứ Copeland Thailand. Được sử dụng trong điều hòa công nghiệp như giải nhiệt dây chuyền sản xuất, điều hòa nhà xưởng, …

Máy nén lạnh Copeland ZR84KC-TFD-522

VAT16,489,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR84KC-TFD-522

VAT16,489,000
0 đánh giá

Máy nén lạnh Copeland ZR84KC-TFD-522 có công suất 7 HP, xuất xứ Copeland Thailand. Được sử dụng trong điều hòa công nghiệp như giải nhiệt dây chuyền sản xuất, điều hòa nhà xưởng, …

Bài viết gắn thẻ: copeland thailand

Tìm thêm bài viết
Catalog máy nén lạnh Copeland Thailand ZR190

Catalog máy nén lạnh Copeland Thailand ZR190

ZR190 một dạng máy nén xoắn ốc bền bỉ của Copeland, sản xuất tại Thailand. Với công suất lạnh 155,000 BTU/H (tương đương 15 HP) đã được lựa chọn phổ biến trong công nghiệp.