Xem tất cả 3 kết quả

Sale

Điều khiển nhiệt độ chính xác AX3-1A

875,000790,000-9.7%
0 đánh giá

875,000790,000-9.7%Thêm vào giỏ

Điều khiển nhiệt độ chính xác AX3-1A

875,000790,000-9.7%
0 đánh giá

AX3-1A điều khiển chính xác, sử dụng được nhiều loại đầu dò, phù hợp nhiều ứng dụng điều khiển nhiệt độ từ -100°C đến 1,200°C.

875,000790,000-9.7%Thêm vào giỏ

Sale

Điều khiển nhiệt độ chính xác AX4-1A

670,000640,000-4.5%
0 đánh giá

670,000640,000-4.5%Thêm vào giỏ

Điều khiển nhiệt độ chính xác AX4-1A

670,000640,000-4.5%
0 đánh giá

AX4-1A điều khiển chính xác, sử dụng được nhiều loại đầu dò, phù hợp nhiều ứng dụng điều khiển nhiệt độ từ -100°C đến 1,200°C.

670,000640,000-4.5%Thêm vào giỏ

Điều khiển nhiệt độ chính xác AX7-1A

790,000
0 đánh giá

Điều khiển nhiệt độ chính xác AX7-1A

790,000
0 đánh giá

AX7-1A điều khiển chính xác, sử dụng được nhiều loại đầu dò, phù hợp nhiều ứng dụng điều khiển nhiệt độ từ -100°C đến 1,200°C.