FOX-2003

...

Showing all 2 results

Dùng bộ lọc

Bài viết gắn thẻ: FOX-2003

Tìm thêm bài viết
Video hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003

Video hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003

Nội dung Video hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003: hướng dẫn sử dụng phím; hướng dẫn cài đặt máy nén; hướng dẫn cài đặt xả đá; hướng dẫn cài đặt quạt.

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003: cách sử dụng phím; cài đặt nhiệt độ; cài đặt chương trình

Catalog và hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003

Catalog và hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003

Như tên gọi, FOX-2003 được thiết kế đặc thù để vận hành kho lạnh. Bộ điều khiển kho lạnh FOX-2003 khá nhiều thông số cài đặt, vì vậy đòi hỏi người dùng phải sử dụng Catalog khi cài đặt.