Xem tất cả 2 kết quả

Điều khiển nhiệt độ analog HY-1000-PKMNR05

420,000
0 đánh giá

Điều khiển nhiệt độ analog HY-1000-PKMNR05

420,000
0 đánh giá

Núm vặn tiện dụng, linh hoạt trong điều chỉnh nhiệt. Cùng với ngưỡng hoạt động 0 ~ 200°C, HY-1000-PKMNR05 phù hợp cho điều khiển thường xuyên thay đổi nhiệt độ

Điều khiển nhiệt độ analog HY-2000-PKMNR05

420,000
0 đánh giá

Điều khiển nhiệt độ analog HY-2000-PKMNR05

420,000
0 đánh giá

Núm vặn tiện dụng, linh hoạt trong điều chỉnh nhiệt. Cùng với ngưỡng hoạt động 0 ~ 200°C, HY-2000-PKMNR05 phù hợp cho điều khiển thường xuyên thay đổi nhiệt độ.